Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 20 december 2020

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service stemt u ermee in dat informatie wordt verkrijg en gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de oorspronkelijke letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

U betekent dat de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf of een andere rechtspersoon waarvoor deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Bedrijf (aangeduid als “het bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze overeenkomst) verwijst naar  Pita Delicatessen Cakes,  Hoogstraat 68-72, 3111 HK Schiedam, Nederland.

· Affiliate  betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “zeggenschap” wordt verstaan het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenrente of andere effecten die stemrecht hebben voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit.

· Account  betekent een uniek account dat voor u is gemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

· Website  verwijst naar  https://pitadelicatessen.nl toegankelijk vanaf  Pita Delicatessen Cakes

· Service  verwijst naar de website.

· Land  verwijst naar: Nederland

Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het bedrijf te leveren, om diensten uit te voeren die verband houden met de Service of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

· Social Media Service van derden verwijst naar een website of een website van een sociaal netwerk waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

· Cookies  zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met de details van uw browsegeschiedenis op die website onder de vele toepassingen ervan.

· Gebruiksgegevens  hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van Onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

· E-mailadres

· Voor- en achternaam

· Telefoonnummer

· Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

· Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de Service gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijvoorbeeld IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s wordt doorgebracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service op of via een mobiel apparaat opent, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, uw unieke ID op uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u de Service opent via of via een mobiel apparaat.

Tracking technologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteiten op onze service bij te houden en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, u mogelijk bepaalde delen van onze Service niet gebruiken.

Cookies kunnen cookies zijn “Persistent” of “Session” Cookies. Permanente cookies blijven op uw personal computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen een aantal van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om U van deze diensten te voorzien.

Cookies Beleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies bepalen of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Met deze cookies kunnen we keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

Tracking- en prestatiecookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Derden

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie over verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken bij te houden. De informatie die via deze Cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie meestal gekoppeld is aan een pseudonieme id die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe advertenties, pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

Ga voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies naar ons Cookies beleid.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Het bedrijf mag persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

· Om onze Service te leveren en te onderhouden,inclusief om het gebruik van onze Service te monitoren.

· Uw account beheren:  uw registratie beheren als gebruiker van de Service. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

· Voor de uitvoering van een contract:  de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van een ander contract met Ons via de Service.

· Contact met u opnemen:  contact met u opnemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan.

· Om u te voorzien  van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of gevraagd over, tenzij U hebt ervoor gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

· Uw verzoeken beheren:  uw verzoeken aan ons bijwonen en beheren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

· Met serviceproviders:  We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze Service te controleren en te analyseren, om advertenties aan u te tonen om onze service te ondersteunen en te onderhouden, om contact met u op te nemen, om op websites van derden aan u te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht of voor betalingsverwerking.

· Voor bedrijfsoverdrachten:  We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

· Met affiliates:  We kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van deze gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid nakomen. Affiliates omvatten Ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met Ons.

· Met zakenpartners:  We kunnen uw gegevens delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

· Met andere gebruikers:  wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie worden bekeken door alle gebruikers en kan openbaar worden verspreid buiten. Als u contact hebt met andere gebruikers of zich registreert via een social mediaservice van derden, kunnen uw contactpersonen op de social media service van derden uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.

Behoud van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen dan die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw toestemming voor die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke gegevens.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen op de hoogte worden gebracht voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens te goeder trouw openbaar maken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

· Voldoen aan een wettelijke verplichting

· De rechten of eigendommen van het bedrijf beschermen en verdedigen

· Voorkomen of onderzoeken van mogelijk wangedrag in verband met de Service

· Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek

· Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonsgegevens

A segurança das suas informações pessoais é importante para nós, mas lembre-se de que nenhum método de transmissão pela Internet, ou método de armazenamento eletrônico, é 100% seguro. Embora nos esforcemos para usar meios comercialmente aceitáveis ​​para proteger suas informações pessoais, não podemos garantir sua segurança absoluta.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Privacidade das crianças

Onze service richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

We kunnen ook beperken hoe We verzamelen, gebruiken en opslaan van een deel van de informatie van gebruikers tussen 13 en 18 jaar oud. In sommige gevallen betekent dit dat we bepaalde functionaliteit van de Service niet aan deze gebruikers kunnen bieden.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we toestemming van uw ouders vereisen voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominent bericht over onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkte” datum bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit privacybeleid periodiek te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

· Per e-mail: [email protected]

Beleid voor cookies

Laatst bijgewerkt: 20 december 2020

In dit cookiesbeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. U moet dit beleid lezen, zodat u begrijpen wat voor soort cookies we gebruiken, of de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over U opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit Cookies. Zie ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

We slaan geen gevoelige persoonlijke gegevens op, zoals postadressen, accountwachtwoorden, etc. in de Cookies die we gebruiken.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de oorspronkelijke letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit cookiesbeleid:

· Bedrijf  (aangeduid als “het bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in dit Cookies Beleid) verwijst naar  Pita Delicatessen Cakes,  Hoogstraat 68-72, 3111 HK Schiedam, Nederland.

· U  betekent dat de persoon die de Website, of een bedrijf, of een rechtspersoon bezoekt waarvoor deze persoon de Website bezoekt of gebruikt, indien van toepassing.

· Cookies  betekent kleine bestanden die op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat door een website worden geplaatst, met details over uw browsegeschiedenis op die website onder de vele toepassingen ervan.

· Website  verwijst naar  Pita Delicatessen Cakes, toegankelijkvanaf  https://pitadelicatessen.nl

Het gebruik van de Cookies

Type cookies die we gebruiken

Cookies kunnen cookies zijn “Persistent” of “Session” Cookies. Permanente cookies blijven op uw personal computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen een aantal van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om U van deze diensten te voorzien.

Functionaliteitscookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Met deze cookies kunnen we keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Als u het gebruik van cookies op de website liever vermijdt, moet u eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de cookies verwijderen die zijn opgeslagen in uw browser die aan deze website zijn gekoppeld. U deze optie te allen tijde gebruiken om het gebruik van cookies te voorkomen.

Als u onze cookies niet accepteert, u enige ongemakken ondervinden bij uw gebruik van de website en kunnen sommige functies mogelijk niet goed functioneren.

Als u Cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren cookies te verwijderen of te weigeren, gaat u naar de Help-pagina’s van uw webbrowser.

· Ga voor de Chrome-webbrowser naar deze pagina van Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

· Ga voor de webbrowser Internet Explorer naar deze pagina van Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

· Voor de Firefox webbrowser, bezoek deze pagina van Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

· Ga voor de Safari-webbrowser naar deze pagina van Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Voor elke andere webbrowser, bezoek de officiële webpagina’s van uw webbrowser.

Meer informatie over cookies

Meer informatie over Cookies vindt u op de volgende websites van derden.

·

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit Cookies Beleid, kun je contact met ons opnemen:

· Per e-mail: [email protected]